Rehabilitace topořivých těles

Rehabilitace topořivých těles

Zachování erektilní funkce je základní potřebou sexuálně aktivního muže po operaci karcinomu prostaty a významně přispívá ke kvalitě a radosti ze života. Studie ukazují, že včasné použití vakuové pumpy vede k úplné erekci u 80% pacientů. Kromě toho lze pozorovat rychlejší hojení a méně inkontinence.

Možnosti penilní rehabilitace:

– Pooperační trénink kavernózních těles po radikální prostatektomii a po chirurgických zákrocích v malé pánvi pro zlepšení erektilní funkce a snížení potenciální inkontinence po operaci.

– Rehabilitace prokrvení kavernózních těles u pacientů s cevními onemocněními, DM, KV chorobou.

– Trénink kavernózních těles u mírné Peyronieho choroby (penilní fibromatózy) snižuje míru zakřivení.

Přístroj by měl být používán po delší časové období.