Erektilní dysfunkce

Vzhledem ke zvyšujícímu se věku dožití a stárnutí populace, stále přibývá pacientů s onemocněními obvykle spojenými s ED. 

Rizikové faktory pro vznik ED:

  • hypertenze
  • diabetes mellitus
  • aterosklerotické postižení tepen 
  • radikální operace prostaty
  • metabolický syndrom a obezita
  • Radioterapie, antiandrogenní terapie

Obzvláště v těchto případech mohou být mechanické pomůcky velmi účinnou a především bezpečnou alternativou k lékům.

Jak to funguje? 

Podtlaková terapie (nesprávně označovaná také jako vakuová) využívá podtlaku ve válci k naplnění topořivých těles a ke zvýšení průtoku krve do penisu. 

 

Historie

Koncept léčby erektilní dysfunkce vytvářením negativního tlaku byl poprvé popsán již v roce 1874, první komerčně vyráběné prostředky tohoto typu se dostaly na trh v USA v roce 1974. Jako zdravotnický prostředek byly tyto pomůcky uznány souhlasem americkou lékovou agenturou FDA až v roce 1982, v roce 1990 to byla jedna z nejběžnějších doporučovaných terapií pro erektilní dysfunkci.

 

Je možné použití s léky?

Současné použití podtlakového erektoru a léků pro léčbu ED (např.Viagra Cialis atd.) se nevylučuje.

Jak si vybrat?

Pro výběr vhodného podtlakového erektoru (pumpy) je nutné vědět přesný důvod použití – existují dvě možnosti:

  • Rehabilitace (např.po operaci v oblasti malé pánve jako je operace prostaty, řešení Peyronieho choroby atd., dále pak při onemocnění jako diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění). Princip této metody spočívá v podtlakovém navození erekce s následným uvolněním, čímž dochází k přirozené rehabilitaci krevního zásobování topořivých těles a tím k jejich postupné normální funkčnosti. Doporučuje se brzké zahájení rehabilitace po radikální prostatektomii, ale lépe je i později než vůbec. Trénink by měl být několikrát týdně. 

 

  • Léčba/řešení erektilní dysfunkce – jedná se o situaci, kdy pacient nejenže není schopen dosáhnout erekce, ale především ji udržet – přístroje určené pro léčbu ED jsou vybaveny nástavcem pro nasazování erekčních kroužků a vlastními silikonovými erekčními kroužky, které mají za úkol zadržet krev v topořivých tělesech po sejmutí pumpy a tím pomoci k udržení erekce.