Hydrozid je přípravek pro kryoterapii bradavic a jiných kožních lézí, vyvinutý v Dánsku, schválený v Evropě s označením CE.

Přípravek Hydrozid kombinuje účinnost tradiční kryoterapie s moderní aerosolovou technikou. Výsledkem je jednoduchá a uživatelsky přívětivá léčebná metoda. Hydrozid obsahuje 2050 ml tekutého plynu norfluran. Jedná se o HFC-134a, stejný pohonný plyn, který se  již několik desetiletí používá u některých inhalátorů k léčbě astmatu, aniž by byla evidována jakákoliv  intolerance.

Hydrozid neobsahuje chlór, je nehořlavý, nepoškozuje ozonovou vrstvu a lze jej likvidovat jako běžný odpad.

Hydrozid:

  • Nevyžaduje  žádné zvláštní podmínky skladování, přepravy a manipulace.
  • Jedná se o výrobek bez nutnosti doplnění  s minimálními ztrátami z důvodu odpařování.
  • Dodávky jsou realizovány v průběhu 1 až 4 dnů.

Hydrozid lze objednat na stránkách www.falconik.cz či ve vaší lékárně. Viz sekce „Objednávka“ 

Přečtěte si pozorně informace k přípravku Hydrozid.

MediLink A/S má snahu, aby poskytované informace byly správné, avšak  nebere na sebe zodpovědnost za použití a zneužití těchto informací, které zveřejňuje  na své domovské stránce.

 

 

Návod k použití

Přípravek  Hydrozid se na lézi aplikuje prostřednictvím aplikační hlavice přímo z nádobky ze vzdálenosti 2 až 3 cm, a to po dobu 2 až 6 vteřin, v závislosti na umístění a typu léze.

Jako jednorázovou léčbu doporučujeme několik opakovaných cyklů zmrazení a rozmrazení – až 6 cyklů v intervalech po 30 vteřinách. Celková doba aplikace na danou lézi nesmí překročit doporučenou maximální celkovou dobu (viz tabulka níže).

Aby nedošlo k poškození okolní tkáně, můžete použít jednu z přiložených aplikačních šablon. Pečlivě zvolte otvor v šabloně, který odpovídá velikosti léze, a upravte stříkaný proud změnou tlaku na stříkací hlavici, jak je popsáno výše.

Pro různé léze doporučujeme různý maximální ošetřovací čas:

Kožní léze Maximální celková doba léčby (v sekundách) 
Verruca plantaris max 36 sek.  (6×6 sek.)
Verruca vulgaris max 36 sek.  (6×6 sek.)
Verruca plana max 18 sek.  (6×3 sek.)
Keratosis seborrhoica max 36 sek.  (6×6 sek.)
Lentigo (na obličeji) max 12 sek.  (6×2 sek.)
Lentigo (mimo obličej) max 36 sek.  (6×6 sek.)
Acrochordon (kožní přívěšek) max 36 sek.  (6×6 sek.)
Keratosis actinica (na obličeji) max 12 sek.  (6×2 sek.)
Keratosis actinica (mimo obličej) max 36 sek.  (6×6 sek.)
Molluscum contagiosum max 18 sek.  (6×3 sek.)
Kondylomata max 36 sek.  (6×6 sek.)

U některých onemocnění může úspěšné odstranění kožní léze vyžadovat opakování léčby. Pokud je zapotřebí léčbu opakovat, mezi jednotlivými cykly léčby doporučujeme dodržet interval 1 až 2 týdny.

Kryoterapie může způsobit pocity štípání nebo pálení kůže. Nekróza epidermálních buněk může vyvolat vznik puchýřů. Úplné zotavení trvá 10 až 14 dní. Nadměrná expozice může vést k hypopigmentaci, zjizvení nebo pozánětlivé hyperpigmentaci.

Kontraindikace: Kryoterapie je kontraindikována u pacientů trpících kryoglobulinemií, Raynaudovou nemocí, alergií na chlad, onemocněními krve, případně jiným nediagnostikovaným onemocněním.

 

Upozornění: Nikdy neaplikujte sprej na sliznice, otevřená zranění, řezná poranění a přecitlivělou či ekzematickou kůži. Pečlivě zvažte délku léčby u dětí a pacientů s citlivou a stárnoucí pokožkou.

Nádoba je pod tlakem, při zahřátí může explodovat. Chraňte před přímým slunečním světlem. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a dalšími zdroji vznícení. Nekouřit. Nádobu nepropichujte ani nevhazujte do ohně – a to ani po použití. Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol HFC-134a.  Jedna šablona může být použita pouze pro jednu lézi, aby bylo zabráněno riziku infekce.

Šablona pro bradavice: 

  • s dodanými šablonami je možné ošetřovat téměř všechny velikost bradavic a kožních lézí, aniž by se poškodila okolní zdravá tkáň. 
  • má 6 otvorů s různými průměry o velikosti 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.
  • je určena pro jedno použití a  lze ji likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem.
  • používejte ji pouze v souvislosti se sprejem proti bradavicím Hydrozid a nepoužívejte ji ve spojení  s tekutým dusíkem z důvodu rizika vzniku omrzliny v místě mezi šablonou a pokožkou.

    Důležité: Hydrozid je určen výhradně pro použití vyškolenými zdravotnickými pracovníky

Objednávka

www.falconik.cz

Maximální nákupní cena pro ambulanci či lékárnu (bez DPH): 

  • Hydrozid 200 ml včetně aplikačních šablon:  999,-  Kč bez DPH

V případě jakýchkoliv dotazů či výskytu nežádoucích účinků nás kontaktujte na níže uvedené adrese:

Falconik s.r.o.

Břenkova 15, 613 00, Brno

Mail:  info@falconik.cz

Tel.:  +420 734 307 844

Objednávka

 

Lehký stisk – tenký paprsek
Šablona pro bradavice
Šablona pro bradavice: S dodanými šablonami je možné ošetřovat téměř všechny velikost bradavic a kožních lézí, aniž by se poškodila okolní zdravá tkáň.

Šablona má 6 otvorů s různými průměry o velikosti 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.
Šablona pro bradavice k výrobku Hydrozid je výrobek pro jedno použití, který lze likvidovat spolu s běžným odpadem po použití.

Šablonu používejte pouze v souvislosti se sprejem proti bradavicím Hydrozid a nepoužívejte jej v souvislosti s tekutým dusíkem z důvodu rizika zmrznutí mezi rastrem pro bradavice a pokožkou.

Důležité: Hydrozid smí používat pouze vyškolený zdravotnický personál.