p

Zkušenosti

Možnost Hydrozidu pro použití ve veterinární medicíně.

Možnost použití Hydrozidu ve veterinární medicíně byla ověřena na Kliniku malých zvířat na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Hydrozid byl využíván v léčbě po dobu jednoho roku u šesti psů různého věku (1,5 – 13 let) a můžeme říci, že ve výsledku převládaly dobré až vynikající zkušenosti. Došlo také k nežádoucí reakci u jednoho případu a následné použití bylo pozastaveno. Případy onemocnění byly různé kožní léze (papilomatóza). Jako příklad jsou připojeny obrázky z průběhu léčby u tří různých psů.

Kromě výše uvedeného byla aplikace Hydrozidu úspěšně použita i pro poranění drápů (k zastavení krvácení při zkrácení drápů).

Before application

Před aplikací

Po první aplikaci

Po jednom měsíci

Rhodesien ridgeback

Before application

Po první aplikaci

Po 4 aplikacích

Before application

Po první aplikaci

Po terapii

 „za zapůjčení fotografií děkujeme prof. MVDr. Miroslavu Svobodovi, CSc. z Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“