Zachování erektilní funkce je základní potřebou sexuálně aktivního muže po operaci karcinomu prostaty a významně přispívá ke kvalitě a radosti ze života. Studie ukazují, že včasné použití vakuové pumpy vede k úplné erekci u 80% pacientů. Kromě toho lze pozorovat rychlejší hojení a méně inkontinence.